Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି

consenting sex age: ଏହି ବୟସରୁ ସହମତିରେ ରଖିପାରିବେ ଶାରିରୀକ ସମ୍ପର୍କ, ଲାଗିବନି ଏହି ସବୁ ଧାରା

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅର୍ଥା ୧୯୪୭ରୁ ୨୦୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହମତିରେ ଶାରିରୀକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ୧୬ ରହିଥିଲା। ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ପୋକ୍ସ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଏହା ୧୮ ବର୍ଷକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।