Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

economy

ଚୀନକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପକାଇବ ଭାରତ, କିପରି ଜାଣନ୍ତୁ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମାୟଣର ପୱନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା କ’ଣ? ଉଭୟ ନିଜ ଦୁନିଆର ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଉଭୟ ପତ୍ର ବିନା ଦୁନିଆରେ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ…